کانون اندیشه جوان

اربعین

تمدن حسینی
  • 0
  • 29 سپتامبر
  • 0

تمدن حسینی

فیلم کامل نشست مجازی « تمدن حسینی» با حضور جناب آقای حبیب بابایی

به سمت تمدن حسینی
  • 0
  • 28 سپتامبر
  • 0

به سمت تمدن حسینی

تمدن اسلامی اصلی ترین آرمان انقلاب اسلامی است. راهپیمایی اربعین چه نقشی در تبیین و تحقق این آرمان دارد؟!

نشست مجازی تمدن حسینی
  • 0
  • 25 سپتامبر
  • 0

نشست مجازی تمدن حسینی

این نشست یکشنبه 4 مهر ماه ساعت 15 با حضور حبیب بابایی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  برگزار