کانون اندیشه جوان

ارمنستان

ماجرای قره باغ و بررسی وضعیت ایران و ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی با آن
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

ماجرای قره باغ و بررسی وضعیت ایران و ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی با آن

فیلم کامل جلسه سوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های “ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست” با حضور

بلاتکلیفی در ماجرای قره باغ
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

بلاتکلیفی در ماجرای قره باغ

در سومين قسمت از سلسله جلسات كانون انديشه جوان با عنوان «ما و تركيه»، موضوع «ماجراي قره باغ و بررسي وضعيت ايران و تركيه