کانون اندیشه جوان

اروپا

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن
 • 0
 • 4 دسامبر
 • 0

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

نشست اول مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متو

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد
 • 0
 • 30 اکتبر
 • 0

تفکیک قوا پایه‌ هایی در تحول اندیشه غرب مدرن دارد

نشست دوم مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» با حضور محمد جواهر

استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا
 • 0
 • 30 اکتبر
 • 0

استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا

دکتر فتاحی: نظام جمهوری اسلامی تفکیک فوا را نه به عنوان یک ارزش بلکه به عنوان یک روش برای بهتر حکومت کردن پذیرفته است.

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا
 • 0
 • 26 اکتبر
 • 0

نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

این نشست پنج‌شنبه 6 آبان ماه ساعت 21 با حضورمحمد جواهری طهرانی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.