کانون اندیشه جوان

اسرائیل

نشست سوم : بررسی نسبت ایران و ترکیه در بستر هویت ، تاریخ و سیاست
  • 0
  • 23 دسامبر
  • 0

نشست سوم : ماجرای قره باغ و بررسی وضعیت ایران و ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی با آن

این نشست ساعت 21 تاریخ 3/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

دموکراسی اسرائیلی

سید مهدی حسینی : ۱- قطع نظر از مسائل نظامی و سیاسی نکته ای که در این جا برای ما اهمیت دارد این است که دریابیم چرا رژیم ا