کانون اندیشه جوان

اشتغال

تحصیل کردگان مجرد!
  • 0
  • 13 جولای
  • 0

تحصیل کردگان مجرد!

با اینکه سطح تحصیلات می بایست در انتخاب آگاهانه برای ازدواج تاثیر داشته باشد متاسفانه به متهم ردیف اول موانع آن تبدیل شد

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
  • 0
  • 31 ژانویه
  • 0

نشست اول : رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/11/12 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال

فیلم کامل بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی