کانون اندیشه جوان

اشتغال

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
  • 0
  • 31 ژانویه
  • 0

نشست اول : رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/11/12 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال

فیلم کامل بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی