کانون اندیشه جوان

اصول مناظره

  • 0
  • 22 سپتامبر
  • 0

جلسه سوم کارگاه صفرتا صد فن بیان و مناظره

سومین جلسه کارگاه مناظره و فن بیان توسط رامین تبرایی در تاریخ ۲۲ مرداد برگزار گردید. موضوع کلی این جلسه اصول و مهارت های