کانون اندیشه جوان

افغانستان

قومیت‌ها و مذاهب دلیل ساختار پیچیده‌ افغانستان
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

قومیت‌ها و مذاهب دلیل ساختار پیچیده‌ افغانستان

کمیلی ابراز کرد: افغانستان به دلیل وجود قومیت‌ها و مذاهب مختلف ساختار پیچیده‌ای دارد، از این جهت نگاه به افغانستان تابع

روایت میدانی از امروز افغانستان
  • 0
  • 20 سپتامبر
  • 0

روایت میدانی از امروز افغانستان

فیلم کامل نشست مجازی «روایت میدانی از امروز افغانستان» با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصامی

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان
  • 0
  • 18 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

این نشست یکشنبه 28 شهریور ماه ساعت 21 با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصامی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@ برگزار