کانون اندیشه جوان

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر
  • 0
  • 29 می
  • 0

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

فیلم کامل سومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی