کانون اندیشه جوان

امارت اسلامی افغانستان

تشکیل «امارت اسلامی» ؛ حکومت مد نظر طالبان در افغانستان
 • 0
 • 24 جولای
 • 0

تشکیل «امارت اسلامی» ؛ حکومت مد نظر طالبان در افغانستان

قدرت گیری طالبان در افغانستان نباید با جنگ و خونریزی و نادیده گرفتن حقوق دیگر اقوام صورت بپذیرد بلکه این انتقال قدرت بای

اندیشه سیاسی طالبان
 • 0
 • 18 جولای
 • 0

اندیشه سیاسی طالبان

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان « اندیشه سیاسی طالبان» با حضور جناب آقای مازیار کریمی

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است
 • 0
 • 16 جولای
 • 0

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است

طالبان امروز بیش از آنکه تهدیدی برای تشیع، جبهه مقاومت و سایر فرق‌های اسلامی باشد تهدیدی برای آمریکا و جهان کفر است.

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان
 • 0
 • 12 جولای
 • 0

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر سعدالله زارعی در نشستی مجازی با موضوع «تجرب

نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان
 • 0
 • 12 جولای
 • 0

نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 22 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر مازیار کریمی در نشستی مجازی با موضوع «اندیشه

گفتگو های زنده سیاست طالبان
 • 0
 • 12 جولای
 • 0

گفتگو های زنده سیاست طالبان

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «سیاست طالبان» پیرامون دو موضوع «اندیشه سیاسی طالبان»