کانون اندیشه جوان

امام_حسین

  • 0
  • 16 اکتبر
  • 0

پیام آور عاشورا

حضرت زینب(س) در مدینه دائما مجالس روضه و تبیین عاشورا برگزار می کردند... دکتر محمد دزفولی از وقایع تاریخی رحلت حضرت ز