کانون اندیشه جوان

امیر حسین بهنام

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

صوت نشست الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

صوت هفتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور علیرضا زرین کلاه و امیرحسین بهنام را بشنوید.

الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

الزامات تحقق دانشگاه عمومی و تحول در سازمان صدا و سیما

فیلم کامل هفتادمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علیرضا زرین کلاه (دبیر انجمن علمی

تحول در ساختمان شیشه‌ ای
  • 0
  • 21 دسامبر
  • 0

تحول در ساختمان شیشه‌ ای

مسئولین رسانه ملی همیشه از نیاز به تحویل سخن گفته اند اما اینبار دوران جدید با تحول شروع شده است، این تحول کار کیست، مرد