کانون اندیشه جوان

انتخابات شورای شهر

سیاست‌گذاری معماری شهری
 • 0
 • 30 می
 • 0

سیاست‌گذاری معماری شهری

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر
 • 0
 • 29 می
 • 0

الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

فیلم کامل سومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری
 • 0
 • 28 می
 • 0

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری

مهدی عزیزی همدانی تاریخ معماری کشورمان یک تاریخ خیلی غنی است که هویت معماری آن در دوره های مختلفی تجلی و ظهور و بروز خیل

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر
 • 0
 • 27 می
 • 0

فقدان روح تحول در کالبد سیاستگذاری فرهنگی شهر

نادعلی ضمن اشاره به اینکه از منظر ما فرهنگ همان گفتمان انقلاب اسلامی است که برخواسته از مکتب امام است، تصریح کرد: شاید م

عدالت در سیاست‌گذاری شهری
 • 0
 • 26 می
 • 0

عدالت در سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای دکتر میثم مهدیار

تاثیرگذاری نهادهای قانون‌گذاری بر کاهش نابرابری در شهر
 • 0
 • 25 می
 • 0

تاثیرگذاری نهادهای قانون‌گذاری بر کاهش نابرابری در شهر

مهدیار ضمن اشاره به سیر تطور مفهوم عدالت شهری و مولفه‌های سنجش آن تصریح کرد: نهادهای شهری قوانینی را برای تمشیت اوضاع شه

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»
 • 0
 • 25 می
 • 0

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»

استادی ضمن اشاره به اینکه غرب به دنبال رفاه و توسعه است ولی اسلام به دنبال سعادت و پیشرفت است تصریح کرد: دیدگاه اسلامی ر

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
 • 0
 • 24 می
 • 0

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای محمد جواد استادی

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 5 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی در نشستی مجازی تحت عنوا