کانون اندیشه جوان

انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  • 5
  • 11 مارس
  • 0

فیلم کامل نشست «تغییرات قانون انتخابات مجلس»

هشتمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی