کانون اندیشه جوان

انجمن های اسلامی دانشگاه امیر کبیر

  • 0
  • 14 اکتبر
  • 0

شفافیت آراء نمایندگان

فیلم کامل بیستمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع شفافیت آراء نمایندگان ، مزایا و معایب