کانون اندیشه جوان

اندیشه سیاسی امام خمینی

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی امام خمینی
  • 0
  • 20 جولای
  • 0

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی امام خمینی

کانون اندیشه جوان در راستای پرورش دانشجویان نخبه، همواره در تلاش است تا بستری مناسب را به منظور تبادل نظر بین اساتید و د