کانون اندیشه جوان

اندیشه سیاسی شهید مطهری

  • 0
  • 26 جولای
  • 0

راهنمای شرکت در حلقات آنلاین کانون

لینک های حضور در حلقات مطالعاتی و متن خوانی را از اینجا دریافت کنید.

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید مطهری
  • 2
  • 19 جولای
  • 4

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی شهید مطهری

این دوره با محوریت اندیشه سیاسی شهید مطهری در ده جلسه بصورت مجازی برگزار می شود.