کانون اندیشه جوان

اندیشه های دکتر علی شریعتی

مستند جستجوگر لوح افتخار دریافت کرد
  • 0
  • 14 ژانویه
  • 0

مستند جستجوگر لوح افتخار دریافت کرد

مستند جستجوگر‌ اولین اثر مستند کانون اندیشه جوان در موضوع بررسی آرا و اندیشه های دکتر شریعتی، منتخب بخش مستند حافظه ملی