کانون اندیشه جوان

انقلاب ایران بازنمایی سه عنصر دین باستانیت و مدرنیته‌‌ی ایران بود

انقلاب ایران بازنمایی سه عنصر دین، باستانیت و مدرنیته‌‌ی ایران بود
  • 0
  • 3 نوامبر
  • 0

انقلاب ایران بازنمایی سه عنصر دین، باستانیت و مدرنیته‌‌ی ایران بود

سید جواد میری با اشاره به شدت گرفتن گفتمان‌های هویت ملی، اظهار داشت: در بررسی مسئله هویت ایرانی که در سال‌های اخیر با شد