کانون اندیشه جوان

ایران مفهومی قدیم یا مدرن؟

ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟

فیلم کامل نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» با حضور جناب آقای سیدحسین شهرستانی