کانون اندیشه جوان

ایران و آمریکا از ملی شدن نفت تا کودتا

ایران و آمریکا ؛ از ملی شدن نفت تا کودتا
  • 0
  • 17 آوریل
  • 0

ایران و آمریکا ؛ از ملی شدن نفت تا کودتا

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های «تجربه ملی» با حضور جناب آقای دکتر علی ططری