کانون اندیشه جوان

ایران و اسرائیل

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته
 • 0
 • 10 می
 • 0

اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌

برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست
 • 0
 • 9 می
 • 0

برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سرطان قرن» با حضور جناب آقای دکتر محمد تقی تقی‌ پور‌‌‌

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران
 • 0
 • 7 می
 • 0

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران

تقی‌پور ضمن اشاره به نقش صهیونیسم در قتل قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، به میزان نفوذ فراماسون‌ها در دوره قاجار و پهلوی ت

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان
 • 0
 • 7 می
 • 0

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان

فرضیه صهیونیستی برتری قوم یهود یا برگزیدگی قوم یهود بر چند اصل پیچیده و در هم تنیده استوار است. اول خدای ملی و قومی یهود

نشست دوم : اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته
 • 0
 • 3 می
 • 0

نشست دوم : اقدامات اسرائیل علیه منافع ملی ایران در یک سده گذشته

این نشست پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر محمدتقی تقی‌پور در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Ba

نشست اول : برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست
 • 0
 • 3 می
 • 0

نشست اول : برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

این نشست سه شنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر محمدتقی تقی‌پور‌‌‌ در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی

گفتگو های زنده سرطان قرن
 • 0
 • 3 می
 • 0

گفتگو های زنده سرطان قرن

این نشست ها در تاریخ 14 و 16 اردیبهشت ماه طی دو گفتگوی زنده در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با یکی از