کانون اندیشه جوان

بازار سرمایه

بورس در وضعیت قرمز
  • 0
  • 9 مارس
  • 0

بورس در وضعیت قرمز

بورس فراز و نشیب عجیبی را در این یکسال پشت سر گذاشت اما هنوز چالش های آن تمام نشده است. حالا برای حل وضعیت بازار سرمایه