کانون اندیشه جوان

باشگاه اندیشه

کرونا و مسئله وحدت ملی
  • 0
  • 5 آوریل
  • 0

کرونا و مسئله وحدت ملی

پنجمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور دکتر سید مجید حسینی