کانون اندیشه جوان

بخت و اقبال

لذت خرافه !
  • 0
  • 19 ژانویه
  • 0

لذت خرافه !

برخلاف آنچه تصور می شود خرافه باوری مربوط به جوامع دینی نیست بلکه گویا جوامع غربی بیشتر از جادو، طالع بینی و خرافه لذت ب