کانون اندیشه جوان

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه
  • 0
  • 25 دسامبر
  • 0

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه

فیلم کامل نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی با موضوع «بررسی تاثیرات روان‌شناختی رسانه» با حضور جناب آقای عطاالله باب