کانون اندیشه جوان

بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب

بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب
  • 0
  • 13 اکتبر
  • 0

بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب

فیلم کامل شصتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر موسیوند (کارشناس حوزه کتاب) و م