کانون اندیشه جوان

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری
  • 0
  • 21 جولای
  • 0

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (جانشین بسیج دا