کانون اندیشه جوان

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم
  • 0
  • 28 جولای
  • 0

بررسی وضعیت تشکل های دانشجویی در دولت یازدهم و دوازدهم

فیلم کامل پنجاهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد علی شکرچی (مسئول سامانه کالک