کانون اندیشه جوان

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران
  • 0
  • 15 دسامبر
  • 0

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

فیلم کامل شصت و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (دانشجوی روانشنا