کانون اندیشه جوان

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • 5
  • 7 دسامبر
  • 0

بازشماری هفت عامل رکود فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دهه نود

دوازدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل های دانشجویی با عنوان «بررسی وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه ۹۰» با حضور سهراب فرز