کانون اندیشه جوان

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
  • 0
  • 10 مارس
  • 0

تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های انقلاب مستضعفان با حضور محمدرضا فدایی

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

کانون اندیشه جوان قصد دارد در نشستی با حضور جناب آقای محمدرضا فدایی پیرامون موضوع «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران»  به گ

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

نشست ‌های علمی «انقلاب مستضعفان» با دو موضوع «جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » و «تاریخچه خد