کانون اندیشه جوان

تاریخ و اکنون (نشست دوم)

تاریخ و اکنون (نشست دوم)
  • 0
  • 6 اکتبر
  • 0

تاریخ و اکنون (نشست دوم)

فیلم کامل قسمت دوم نشست مجازی « تاریخ و اکنون» با حضور جناب آقای سعید طاوسی مسرور