کانون اندیشه جوان

تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه

نشست چهارم : بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه
  • 0
  • 24 دسامبر
  • 0

نشست چهارم : بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه

این نشست ساعت 21 تاریخ 4/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.