کانون اندیشه جوان

تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی امکان یا امتناع

تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛امکان یا امتناع
  • 0
  • 1 می
  • 0

تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛امکان یا امتناع

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «خصوصی سازیی یا خصولتی سازی ؟!»