کانون اندیشه جوان

تجربه سیاسی طالبان

تشکیل «امارت اسلامی» ؛ حکومت مد نظر طالبان در افغانستان
 • 0
 • 24 جولای
 • 0

تشکیل «امارت اسلامی» ؛ حکومت مد نظر طالبان در افغانستان

قدرت گیری طالبان در افغانستان نباید با جنگ و خونریزی و نادیده گرفتن حقوق دیگر اقوام صورت بپذیرد بلکه این انتقال قدرت بای

تجربه سیاسی طالبان
 • 0
 • 19 جولای
 • 0

تجربه سیاسی طالبان

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «تجربه سیاسی طالبان» با حضور جناب آقای سعد الله زارعی

اندیشه سیاسی طالبان
 • 0
 • 18 جولای
 • 0

اندیشه سیاسی طالبان

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان « اندیشه سیاسی طالبان» با حضور جناب آقای مازیار کریمی

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است
 • 0
 • 16 جولای
 • 0

طالبان امروز تهدیدی جدی برای آمریکا است

طالبان امروز بیش از آنکه تهدیدی برای تشیع، جبهه مقاومت و سایر فرق‌های اسلامی باشد تهدیدی برای آمریکا و جهان کفر است.

گفتگو های زنده سیاست طالبان
 • 0
 • 12 جولای
 • 0

گفتگو های زنده سیاست طالبان

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «سیاست طالبان» پیرامون دو موضوع «اندیشه سیاسی طالبان»