کانون اندیشه جوان

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب
  • 0
  • 26 می
  • 0

تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فکری رهبر انقلاب

فیلم کامل چهل و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «تحول خواهی و تحول آفرینی در منظومه فک