کانون اندیشه جوان

ترور مجازی

سلسله نشست‌های «قهرمان ملت، قهرمان امت»
  • 0
  • 2 ژانویه
  • 0

سلسله نشست‌های «قهرمان ملت، قهرمان امت»

این نشست‌ها به مدت چهار شب از یکشنبه 99/10/14 هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.