کانون اندیشه جوان

تعاملات ایران و ترکیه

شب اول : بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر
  • 0
  • 21 دسامبر
  • 0

نشست اول : بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر

این نشست ساعت 21 تاریخ 1/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.