کانون اندیشه جوان

تفکر دینی

فمنیسیم ، اگزیستانسیالیسم ، مذهب ! راه فرار یا راه نجات
  • 5
  • 24 نوامبر
  • 2

فمنیسیم ، اگزیستانسیالیسم ، مذهب ! راه فرار یا راه نجات

تفکر دینی انقدر که به نظر می رسه سخت و غیر قابل فهم نیست فقط کافیه یک مقدار بدون پیش فرض بهش نگاه کنیم...