کانون اندیشه جوان

تمدن اسلامی

به سمت تمدن حسینی
  • 0
  • 28 سپتامبر
  • 0

به سمت تمدن حسینی

تمدن اسلامی اصلی ترین آرمان انقلاب اسلامی است. راهپیمایی اربعین چه نقشی در تبیین و تحقق این آرمان دارد؟!

دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی
  • 0
  • 7 جولای
  • 0

دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی

فیلم کامل چهل و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه تمدنی، تحول در علوم انسانی»

شهر خرد و تمدن اسلامی
  • 0
  • 6 جولای
  • 0

شهر خرد و تمدن اسلامی

آیا دانشگاه به عنوان شهر خرد در حرکت به سمت تمدن اسلامی نقش خود را به درستی ایفا می کند؟ برای ایفای این نقش باید چه ویژگ