کانون اندیشه جوان

تمدن سازی

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر
  • 0
  • 1 سپتامبر
  • 0

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

فیلم کامل گفتگوی زنده «نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر» با حضور جناب آقای احمد رهدار

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود
  • 0
  • 1 سپتامبر
  • 0

امام موسی صدر تجلی عینی اندیشه انقلابی امام (ره) بود

نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌های امام موسی صدر با حضور احمد رهدار در کانون اندیشه جوان بررسی شد.

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر
  • 0
  • 30 آگوست
  • 0

گفتگوی زنده نقد تفسیر لیبرالی از اندیشه‌ های امام موسی صدر

امام موسی صدر از متفکرین بزرگ معاصر بوده که علاوه برحوزه اندیشه و فکر کنشگری و فعالیت‌های میدانی بسیار موثری در جهان اسل