کانون اندیشه جوان

تکنوپوپولیسم

  • 5
  • 21 دسامبر
  • 0

تکنوپوپولیسم استارتاپ ها

استارتاپ‌ها چگونه ما را فریب می‌دهند؟