کانون اندیشه جوان

تینا امین

رتوریک سیاسی و انتخابات
 • 0
 • 7 ژوئن
 • 0

رتوریک سیاسی و انتخابات

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات
 • 0
 • 3 ژوئن
 • 0

نحوه پیوند امر رتوریک با مقوله سیاست و انتخابات

نشست رتوریک سیاسی و انتخابات از سلسله نشست های فرهنگ سیاسی با سخنرانی دکتر تینا امین به همت کانون اندیشه جوان در صفحه ای

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 11 خرداد ماه ساعت 21 با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین در نشستی مجازی تحت عنوان «رتور

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت