کانون اندیشه جوان

جامعه اسلامی دانشجویان

  • 0
  • 2 مارس
  • 0

گفت‌وگوی تشکل‌های دانشجویی با موضوع جوان گرایی

هفتمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «جوان گرایی» ، به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود. در این