کانون اندیشه جوان

جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره)

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

گفتگو های زنده انقلاب مستضعفان

نشست ‌های علمی «انقلاب مستضعفان» با دو موضوع «جایگاه مستعفان و رسیدگی به فقرا در اندیشه امام خمینی (ره) » و «تاریخچه خد