کانون اندیشه جوان

جریان باطل

  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

هدف جریان باطل

جریان باطل می خواست، حاکمیت از اسلامی ظاهری هم خالی شود آیت الله قائم مقامی اندیشه عاشورایی امام خمینی را تبیین می کند &