کانون اندیشه جوان

جریان های علمی

شناخت جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار سلیمانی
  • 0
  • 9 ژانویه
  • 0

شناخت جریان های علمی شکل گرفته پس از شهادت سردار سلیمانی

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های "قهرمان ملت ، قهرمان امت" با حضور سید مجید امامی