کانون اندیشه جوان

جلوه های هنر در بحران های بشری

جلوه های هنر در بحران های بشری
  • 0
  • 16 می
  • 0

گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ در موضوع جلوه های هنر در بحران های بشری

فیلم کامل گفتگوی اینترنتی با دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ