کانون اندیشه جوان

جنگ تحمیلی

فتح بعد از خرمشهر
  • 0
  • 25 سپتامبر
  • 0

فتح بعد از خرمشهر

فیلم کامل نشست مجازی «فتح بعد از خرمشهر» با حضور جناب آقای حبیب احمد زاده

ضرورت تبیین و انعکاس صحیح حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی
  • 0
  • 24 سپتامبر
  • 0

ضرورت تبیین و انعکاس صحیح حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی

حبیب احمد زاده تاکید کرد؛ دستگاه‌ های تبلیغی کشور در راستای حفظ دستاوردهای 8 سال جنگ تحمیلی مسائل اصلی دفاع مقدس را تبیی

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

این نشست چهارشنبه 31 شهریور ماه ساعت 22 با حضور حبیب احمدزاده در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@ برگزار می گردد.