کانون اندیشه جوان

جنگ مخملی

جنگ مخملی
  • 0
  • 23 فوریه
  • 0

جنگ مخملی

با این که در تعاملات کشورها مانند قدیم حرفی از جنگ نیست اما جنگ های در حال رخداد بیش از گذشته است. دست چدنی دشمن در کار